ŠTUDENTSKÁ RADA TRNAVSKEJ UNIVERZITY

Zoskupenie študentov TU, ktorí majú chuť tvoriť študentský život.

ŠRTU je občianske združenie, ktorého cieľom je zastupovať, obhajovať a organizovať študijné, odborné, sociálne, športové, kultúrne a spoločenské záujmy študentov. Slúži ako poradný orgán rektora Trnavskej univerzity v Trnave.

 

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

©2020 by Študentská rada Trnavskej univerzity

FEA7F447-FC65-4023-9963-908F6B18CC53.jpe