Search

O NÁS BEZ NÁS?

Študentská rada Trnavskej univerzity a študentská časť Akademického senátu Trnavskej univerzity, v mene študentskej časti akademickej obce TU vyjadrujeme NESÚHLAS s pripravovanou novelou Zákona o vysokých školách. #SLOBODNAUNIVERZITA Video: https://www.facebook.com/studentska.rada.truni/videos/174717154235645, nájdete ho aj na našom YouTube.

𝐓𝐲́𝐦𝐭𝐨 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨𝐦 𝐯𝐲𝐳𝐲́𝐯𝐚𝐦𝐞 𝐚𝐣 𝐕𝐚́𝐬, 𝐬̌𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐨𝐯 𝐣𝐞𝐝𝐧𝐨𝐭𝐥𝐢𝐯𝐲́𝐜𝐡 𝐬𝐥𝐨𝐯𝐞𝐧𝐬𝐤𝐲́𝐜𝐡 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐳𝐢́𝐭 𝐚 𝐯𝐲𝐬𝐨𝐤𝐲́𝐜𝐡 𝐬̌𝐤𝐨̂𝐥. 𝐍𝐞𝐳𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧̌𝐭𝐞 𝐭𝐢𝐜𝐡𝐨 𝐚 𝐬𝐩𝐨𝐥𝐮 𝐬 𝐧𝐚𝐦𝐢 𝐯𝐲𝐣𝐚𝐝𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐯𝐨𝐣 𝐧𝐞𝐬𝐮́𝐡𝐥𝐚𝐬. 𝐋𝐞𝐧 𝐬𝐩𝐨𝐥𝐨𝐜̌𝐧𝐲́𝐦𝐢 𝐬𝐢𝐥𝐚𝐦𝐢 𝐦𝐨̂𝐳̌𝐞𝐦𝐞 𝐝𝐨𝐬𝐢𝐚𝐡𝐧𝐮𝐭̌ 𝐯𝐢𝐚𝐜.

My, študenti Trnavskej univerzity v Trnave, veríme v hodnoty a zásady, na ktorých stojí aj naša univerzita. Preto citlivo vnímame navrhovanú novelu zákona o vysokých školách z dielne ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorá tieto hodnoty výrazne popiera. Táto novela značným spôsobom zasahuje do akademickej slobody a riadenia vysokých škôl na Slovensku. Právomoci, ktoré má teraz v rukách univerzita, by prešli do rúk politikov. Politická moc by rozhodovala o dianí, financovaní, hospodárení univerzity a tiež o jej vnútorných predpisoch. Ako hrozbu vnímame ovplyvňovanie univerzity politikmi a oligarchami. V prípade, ak získajú politickú moc extrémistické strany, bude akademické prostredie voči nim bezbranné Politické ovládnutie orgánov univerzít je v rozpore s ideou akademickej obce nezávislej od akejkoľvek politickej moci tak, ako existovala už od založenia prvých univerzít v stredoveku. Na tejto myšlienke stála aj historická Trnavská univerzita, ktorej odkaz si my, študenti tej súčasnej, stále ctíme. Predložená novela zákona je v rozpore s touto ideou, čo je pre nás sklamaním.

Sme presvedčení, že politické vplyvy nemajú v riadení vysokých škôl miesto. Nie je nám jedno, v akom stave sa slovenské vysoké školstvo nachádza, ani to, kam smerujú kroky ministerstva školstva, a preto sme sa rozhodli vyjadriť náš postoj.

Hlas študentov, ktorý vždy výrazne znel pri každej významnej dejinnej udalosti, v sebe nemôžeme umlčať ani dnes. Boli to práve študenti, ktorí vystúpili na odpor proti neslobode a narušeniu politickej nezávislosti v novembri 89. Teraz sa o to isté usilujeme my, aby sloboda a integrita akademickej pôdy ostala zachovaná pre nás a aj pre ďalšie generácie.

Žiadame stiahnutie novely a následný otvorený dialóg so zástupcami akademickej obce, ktorý sa bude niesť v duchu konštruktívneho hľadania spoločných riešení. Navrhovaná novela povedie k strate autonómie a politickej neutrality. (rektor René Bilík) Novela vysokoškolského zákona ide proti duchu Novembra 1989. (prof. Csontos) Novela dehonestuje charakter vysokého školstva. Výrazne vstupuje do akademického prostredia. (predsedníčka AS TU Katarína Karabová) Vstup oligarchov do vnútorného prostredia vysokých škôl bude znamenať ich deštrukciu. (dekan Jaroslav Slaný) Nemôžeme diskutovať o novele, ktorá nás podriaďuje svojvôli politikov. (dekan Erik Hrnčiarik)
#SLOBODNAUNIVERZITA


28 views0 comments

Recent Posts

See All
 

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

©2020 by Študentská rada Trnavskej univerzity