Search

PSYCHOHYGIENA, VYHORENIE POČAS DIŠTANČNEJ VÝUČBY

Prednášajúci: PhDr. Mária Dědová, PhD. Dňa 18.11.2020 sme spolu s pani doktorkou Dědovou na našom YouTube kanáli usporiadali webinár na tomu PSYCHOHYGIENA A VYHORENIE POČAS DIŠTANČNEJ VÝUČBY. Prinášame Vám krátky výcuc z webinára.

Nachádzame sa v závažnej koronakríze, ktorá predstavuje veľký problém pre duševné zdravie. Preto je dôležité si uvedomiť vhodné nástroje predchádzania voči vyhoreniu.


Vyhorenie je subjektívne prežívaný stav telesného, citového a duševného vyčerpania. Vyčerpanie delíme do troch kategórií – fyzické, emocionálne, psychické.

Symptómy vyhorenia sú pocit únavy, izolácia, prežívanie úzkosti, sklamanie, pocit bezcenného kusa papiera, človek cíti, že nemá žiadnu hodnotu a význam v spoločnosti.

Rizikové faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť rozvoja vyhorenia – neúspech, nedostatočná spätná väzba, súperenie, rivalita, kladenie vysokých cieľov, ktoré nie je možné splniť, nedostatok ocenenia, neschopnosť zvládať prehry.

Ochorenie COVID-19 nás vedie k príliš negatívnym elementom, ktoré ovplyvňujú naše duševné zdravie, kvôli tomuto stavu prezentujeme negatívne myšlienky a pesimizmus.

Preto si kladieme otázku: „Čo nás robí bezmocnými?“ ...množstvo učenia, distančné štúdium, obmedzený kontakt s kamarátmi, počet obetí COVID-19, neustály núdzový stav a mnoho ďalšieho.

Viktor Emanuel Frankl povedal „ Utrpenie znamená podávať výkon a rásť, ale znamená aj dozrievať“. V.E. Frankl bol významným rakúskym psychiatrom, ktorý poukazoval na problematiku v koncentračných táboroch. Presadzoval teóriu, že ľudská povaha je trojdimenzonálna. Uviedol niekoľko princípov ľudskej povahy – logoterapeutický obrat v živote, vôľa k zmyslu, sloboda a zodpovednosť. Riešil koncepciu zmyslu života.

Dôležitá je zmena postoja k sebe samému, druhým ľuďom, prírode, hodnotám a svedomiu.

John Eldredge sa zaoberal problematikou kresťanského života, poukazoval na problematiku tzv. „Ukradnutého života“, týmto pojmom vysvetľoval, že sme obklopení veľa nepodstatnými vecami, ktoré nám uberajú životnú silu.

Ako môžeme podporiť naše duševného zdravia? Vhodným stravovaním sa, pohybovou aktivitou, prechádzkami do lesa/prírody, pestovaním hobby, udržiavaním základných hodnôt.

Efektívnym nástrojom k udržianiu zdravého duševného zdravia je Denník vďačnosti. Ako funguje? Jednoducho. Na konci dňa si zapíšte 3 veci/osoby, čokoľvek, za čo ste v ten daný deň vďačný. Napríklad: Som vďačný/á za to, že dnes svieti Slnko. Som vďačný/á za to, že som sa dnes mohol/mohla prejsť do prírody. Som vďačná/ý za to, že mám prístup ku vzdelávabiu. V rámci pandémie COVID-19 si musíme uvedomiť, že zdravie a život je vzácny. Dôležité je klásť si tri otázky: Čo som dostal?, Od koho som to dostal? Čo som dal?Zmena postoja voči druhým ľuďom: pomoc, podpora, empatia, humor, spolupráca a spolupatričnosť.

Psychohygiena je dôležitý nástroj udržiavania zdravého duševného zdravia a tým prekonať koronakrízu v ktorej sa nachádzame.

69 views0 comments

Recent Posts

See All
 

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

©2020 by Študentská rada Trnavskej univerzity