Search

VALENTÍNSKA VÝZVA K DAROVANIU KRVI

Ocitli sme sa v neľahkej situácii. Veľa študentov si muselo zvyknúť na dištančné vzdelávanie pomocou videohovorov, museli sme zavesiť na klinec naše koníčky a stretávanie sa s priateľmi. Ako nám situácia zobrala naše obľúbené aktivity, tak tiež došlo k nedostatku krvi v našich slovenských nemocniciach. Ľudia sa obávajú chodiť darovať krv. Ako univerzita každý akademický rok organizujeme Valentínsku študentskú kvapku krvi, žiaľ ani tento letný semester ju nebudeme môcť uskutočniť. Preto Vás vyzývame, milí študenti a študentky, choďte darovať krv a krvné doštičky. Nemocnice ich majú obrovský nedostatok. Myslím si, že budete na seba patrične pyšní, pretože každá kvapka môže zachrániť ľudský život. Ešte by sme chceli upozorniť na skutočnosť, že pravidelní darcovia krvi môžu okrem dobrého pocitu získať aj nejaké body do hodnotenia žiadosti o ubytovanie na študentských domovoch.


Darovanie krvi je naozaj jedinečný, veľmi intímny dar, ktorý sa nedá s ničím iným porovnať. Nemožno ho kúpiť, nedá sa vyrobiť vlastnými rukami. Možno ho darovať opakovane bez toho, aby darca utrpel ujmu na zdraví. Darcovi prináša vnútorné uspokojenie, príjemcovi pomoc, možno aj záchranu života. Hlavnou zásadou pri odbere krvi od darcu je zabrániť prenosu infekčných chorôb prostredníctvom transfúzií. Pri bežnom odbere krvi sa darcovi odberá krv alebo niektorá časť krvi uzavretým spôsobom do plastového vaku. Každý darca musí pred darovaní krvi vyplniť dotazník. Tento dotazník slúži ako skríningový nástroj na odhalenie, či darca nebol v oblastiach, kde sa vo zvýšenej miere nachádzajú krvné nákazy. Týmto dôvodom sa chceme k Vám prihovoriť, aby ste svojím činom pomohli k záchrane ďalších životov. Hlavným podporovateľom darovanie krvi je Slovenský Červený kríž so svojimi územnými celkami po celej SR.

Takto vyzerala Valentínska kvapka krvi 13. februára 2019 v Študentskom domove Petra Pazmáňa, zapojilo sa 43 študentov. :)

39 views0 comments

Recent Posts

See All
 

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

©2020 by Študentská rada Trnavskej univerzity